Az igazságos közteherviselés része a reklámadó

L. Simon László szerint a sajtószabadságot azoknak a tulajdonosoknak az érdeke veszélyezteti, amely a közteherviseléssel és közérdekkel is hajlandó szembe menni.