Az új Polgári Törvénykönyvvel összhangban módosultak az állami vagyongazdálkodással kapcsolatos végrehajtási szabályok

A nemzeti vagyonról szóló törvény (Nvtv.) elfogadásával az Országgyűlés lefektette az állami és az önkormányzati vagyon védelmének legmagasabb szintű alapelveit, és egyúttal megteremtette az állami vagyon felügyeletének egységes rendszerét is. Az új jogszabályhoz az elmúlt években több lépcsőben igazították hozzá az állami vagyonról szóló törvényt (Vtv.) is. Ez utóbbi törvény végrehajtási rendeletének aktuális módosítása nyomán kijelenthető, hogy a vagyonjogi területen lezárult a tervezett rendszerszintű jogalkotási munka.