Autóbuszos forgalmi tiszt tanfolyam

Forgalmi szolgálattevő (diszpécser, fődiszpécser), zavarelhárító munkatárs: Önállóan irányítja
 és zavar esetén beavatkozik a forgalom lebonyolítási folyamatokba.

Autóbuszos forgalmi tiszt, Autóbuszos forgalmi tiszt képzés, Autóbuszos forgalmi tiszt tanfolyam, Felnőttképzés

Ismeri a végrehajtásra vonatkozó szerződések fontosabb paramétereit, képes priorizálni a be-avatkozások között.Utaskapcsolati, ügyfélszolgálati munkatárs: Érti a teljes szervezet működését, képes arra, hogy a beérkező észrevételeket a megfelelő szakterületnek továbbítsa, és a viszszacsatolások alapján a vonatkozó jogszabályi háttér figyelembevételével válaszokat írjon. Képes a kommunikációs eszközök napi szintű alkalmazására az ügyfelekkel való kapcsolattartás során.Vezénylő: Jó kommunikációs képességgel irányítja a rábízott munkavállalókat, teljes mértékben ismeri az irányítása alatt álló munkavállalókra vonatkozó foglalkoztatási szabályokat.

Képes arra, hogy a rendelkezésre álló erőforrásokat hatékonyan használ-ja, és zavar esetén önálló döntéseket hozzon, szükség szerint a forgalmi célok priorizálása mellett. Menetrend- és fordaszerkesztő: Ismeri a vállalatirányítási és informatikai rendszereket, képes arra, hogy önállóan, precízen a társasági üzemeltetési célok mentén hatékony forgalom-előkészítést hajtson végre. Önálló javaslatokat fogalmaz meg a hatékonyság javítása érdekében, képes a teljesítménytervezésre, átlátja és érti feladatának a szervezet gazdálkodására gyakorolt hatásait. Értékesítési (kereskedelmi, bevétel-ellenőrzési, készletgazdálkodási) munkatársak: Készségszinten ismeri a szervezet bevételbeszedési gyakorlatát. Aktívan használja az informatikai rendszereket, képes a bevételek elemzésére, lekérdezéseket, kimutatásokat tud készíteni. Rá tud mutatni a beavatkozást igénylő esetekre.

Ismeri a tarifatermékeket, az értékesítési csatornákat, képes arra, hogy a bevételelszámolásokat precízen előkészítse a pénzügyi (gazdasági) szervezet felé.Telephelyvezető: Önállóan és felelősségteljesen irányítja a telephely napi működését, költséghatékonyan, a szolgáltatási színvonal szem előtt tartásával gazdálkodik a rábízott humán és járműerőforrásokkal. Ismeri a területre vonatkozó szolgáltatási szerződéseket, és képes döntéseket hozni ezek ellátásával kapcsolatban. Átlátja a vállalatirányítási rendszer működését, a végrehajtásban keletkező információkat szelektálni és továbbítani tudja a funkcionális szervezetek felé. Alkalmas a delegált munkáltatói jog-körök gyakorlására.

Szakképesítés sorszáma:10415001
Programkövetelmény érvényességének kezdete:2021.09.01

# /- #autóbuszosforgalmitiszt #autóbuszosforgalmitiszttanfolyam #autóbuszosforgalmitisztképzés #autóbuszosforgalmitiszttanfolyamról #autóbuszosforgalmitisztoktatás #autóbuszosforgalmitisztvizsga