December 23-tól január 3-ig tart a téli szünet

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény úgy rendelkezik, hogy a tanulónak – a tanév rendjében meghatározottak szerint – a tanítási évben legalább három alkalommal, legkevesebb hat összefüggő napból álló tanítási szünetet kell biztosítani.