Demencia gondozó tanfolyam

A demencia gondozó egy interprofesszionális (különböző szakmák képviselőinek
 együttműködése egy cél elérése érdekében) csapat tagja. 
Demencia gondozó tanfolyammal kapcsolatos információk - felnottkepzes.hu

Demencia gondozó, Demencia gondozó képzés,Demencia gondozó tanfolyam, Felnőttképzés

A demenciával élő személyek komplex ellátása során együttműködik más szakmák képviselőivel. Felismeri a demencia betegség korai tüneteit, a behavioural and psychological symptoms of demencia, azaz a demencia magatartási és pszichológiai tüneteit (a továbbiakban BPSD tüneteket) és a megváltozott viselkedést. Segítséget nyújt a kognitív zavarok enyhítésében. A gondozás során alkalmazza a hatékony kommunikáció eszközeit, mint pl.: segítés, megértés, képességek erősítése, felnőttként kezelés, bátorítás, tiszteletadás. Felismeri a mindennapi tevékenység zavarait.

Partneri együttműködést alakít ki a gondozott családjával. Kompetencia határokon belül hatékonyan beavatkozik a prehospitális veszélyhelyzetek során. Felismeri az abúzus jeleit és javaslatot tesz azok megelőzésére. Megérti és támogatja a demenciával élő személy spirituális igényét. Segítő tevékenysége során alkalmazza a személyközpontú gondozás módszereit. Csoportfoglalkozásokat szervez és bonyolít, a megismert gyakorlatok alkalmazásával. Javaslatokat tesz a demenciával élő személy otthoni és intézményi környezetének biztonságossá tételére. Betartja az elsajátított etikai normákat.

Szakképesítés sorszáma:09214001
Programkövetelmény érvényességének kezdete:2021.01.08

# /- #demenciagondozó #demenciagondozótanfolyam #demenciagondozóképzés #demenciagondozótanfolyamról #demenciagondozóoktatás #demenciagondozóvizsga

MODELLO Módszertani és Képzési Intézet

Demencia gondozó | Idősek és fogyatékos felnőttek gondozása | Szociális gondoskodás |  Tanfolyam Szakképesítések | Szakmai képzések