Fehér Könyv: A magyar ipar lehetőségei és kihívásai a XXI. században

Az ÁROP 1.1.19. projekt keretében elkészített Fehér Könyv a nemzetgazdasági szempontokból kiemelkedően fontos ágazatok hosszú távú, fenntartható stratégiáját kívánja megalapozni. A dokumentum a 2013 első félévében elérhető statisztikai adatokra és releváns információkra támaszkodva tartalmazza a jelentősebb iparágak helyzetelemzését, valamint az ágazati szereplőkkel lefolytatott konzultációk során elhangzott javaslatokat.