Pedagógiai- és családsegítő munkatárs OKJ tanfolyamra becsatlakozási lehetőség

Becsatlakozási lehetőség Pedagógiai- és családsegítő munkatárs OKJ tanfolyamra!
Pedagógiai- és családsegítő munkatárs OKJ tanfolyammal kapcsolatos információk - felnottkepzes.hu

Pedagógiai- és családsegítő munkatárs OKJ, Pedagógiai- és családsegítő munkatárs OKJ tanfolyam, Felnőttképzés

A pedagógiai – és családsegítő munkatárs köznevelési intézményekben foglalkoztatott szakember, aki felsőfokú végzettségű pedagógus irányítása mellett végzi szakirányú munkáját. A kompetenciahatárokat betartva közreműködik az óvodai tevékenységek, a tanítási órák előkészítésében és lebonyolításában. Tevékenyen részt vesz a gyermek, tanuló higiénés szokásrendszerének kialakításában. Felügyeli, kíséri a gyermeket, tanulót. Részt vesz a gyermekek, tanulók szabadidős tevékenységének szervezésében. Differenciált bánásmódot alkalmaz. Koordinálja a család és az intézmény kapcsolattartását. Különös figyelmet fordít a hátrányos szociokulturális környezetből érkező gyermekre, tanulóra és családjára, valamint figyel a különleges gondozáshoz való jog érvényesülésére. Munkáját a családokkal, más szakemberekkel történő kölcsönös tisztelet, tolerancia és hatékony kommunikáció határozza meg.

A szakképesítéssel rendelkező képes:
– olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni
– köznyelvi és szakmai szöveget írni
– információk gyűjtésére
– a különböző helyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára
– adekvát kommunikációra
– konfliktusmegoldásra
– általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni
– a szociális problémák felismerésére
– a szakmai, etikai szabályok betartására, betartatása a szakmai értékek képviseletére
– módszeres munkavégzésre
– tevékenységek, tanórák eszközeinek előkészítésére
– differenciált bánásmód alkalmazására
– a különleges bánásmódot igénylő gyermek felismerésére
– rendezvények, programok szervezésére
– ügyeleti feladatok ellátására
– pontos, következetes munkára

OKJ azonosító: 54 140 02
Engedélyszám: E-000526/2014/A051

-RÉSZLETFIZETÉS BIZTOSÍTOTT –
Utolsó lehetőség, hogy gyorsan szakmát szerezhess!
Ne maradj le, csatlakozz képzésünkhöz, létszámaink korlátozottak!

Érdeklődni: 06-70/676-6835 | 06-30/733-7538 | 06-30/636-6852 /H-P : 08:00 – 16:30-ig

# /- #pedagógiaiéscsaládsegítőmunkatárs #pedagógiaiéscsaládsegítőmunkatársokj #pedagógiaiéscsaládsegítőmunkatársokjtanfolyam #pedagógiaiéscsaládsegítőmunkatársokjképzés #pedagógiaiéscsaládsegítőmunkatársokjtanfolyamról #pedagógiaiéscsaládsegítőmunkatársokjoktatás #pedagógiaiéscsaládsegítőmunkatársokjvizsga

MODELLO Módszertani és Képzési Intézet

Pedagógiai- és családsegítő munkatárs | Pedagógiai- és családsegítő munkatárs OKJ | Becsatlakozási lehetőség (OKJ) | Tanfolyam Szakképesítések | Szakmai képzések