Sportedző (fallabda sportágban) tanfolyam

A sportedző szakember sportág-specifikusan, célirányosan tervezi, szervezi és irányítja a 
sportolók, csapatok rövid-, közép- és hosszú távú felkészítését és versenyeztetését. 
Sportedző (fallabda sportágban) tanfolyammal kapcsolatos információk - felnottkepzes.hu

Sportedző (fallabda sportágban), Sportedző (fallabda sportágban) képzés, Sportedző (fallabda sportágban) tanfolyam, Felnőttképzés

Megtanítja a sportág technikai, taktikai és játékrendszer-ismereteit, játék- és versenyszabályait. Értékeli a sportolók edzéseken és a versenyeken nyújtott teljesítményét, a korszerű pedagógiai és edzéselvek, edzésmódszerek figyelembevételével fejleszti teljesítőképességüket és teljesítő-készségüket.

Felméri sportolói állóképességét, technikai tudását, valamint edzéstervet készít, irányítja annak végrehajtását. Edzőmérkőzéseket és -versenyeket, illetve edzőtáborokat szervez. Megszervezi és koordinálja a rábízott sportolók felkészítésében együttműködő szakemberek tevékenységét (sportorvos, pszichológus stb.). Részt vesz a sport
és egyéb szabadidős tevékenységet szervező egység/intézmény munkájában. Részt vesz a szabadidős sportolók foglalkozásai, versenyei szervezésében, irányításában. Tanácsaival segíti az egészséges életmódra törekvők táplálkozásának, sportolási programjának összeállítását.

Szakképesítés sorszáma: 10145022
Programkövetelmény érvényességének kezdete: 2021.04.12.

# /- #sportedző  #sportedzőfallabdasportágban #sportedzőfallabdasportágbantanfolyam #sportedzőfallabdasportágbanképzés #sportedzőfallabdasportágbantanfolyamról #sportedzőfallabdasportágbanoktatás #sportedzőfallabdasportágbanvizsga