Dajka tanfolyam

A dajka a bölcsődés és óvodáskorú gyermek gondozását, nevelését ellátó intézményben a  
felsőfokú végzettségű szakember irányításával végzi munkáját.
Dajka tanfolyammal kapcsolatos információk - felnottkepzes.hu

Dajka, Dajka képzés, Dajka tanfolyam, Felnőttképzés

Közreműködik a gyermek gondozásában, a higiénés feltételek biztosításában, a környezet rendjének, tisztaságának megteremtésében, valamint balesetvédelmi teendőket lát el. Ellátja a környezetgondozási és balesetmegelőzési teendőket. Munkáját a gyermek napirendjéhez igazodva, szervezi és végzi, a titoktartás kötelezettségének betartása mellett.

A dajka szakképesítéssel rendelkező képes:

 a személyi gondozási ismeretek alkalmazására

 higiénés szokások kialakításában az öntevékeny cselekvésre

 az étel előkészítésére, az étkezés higiénéjének megteremtésére a gyermek tevékenységének aktív segítésére

 a környezet gondozására, tisztántartására

 a gyermek tevékenységének aktív segítésére

 a munkavédelmi előírások betartására

 empátiára, toleranciára

 adekvát kommunikációra

 általános ismereteket speciális helyzetben alkalmazni

 a szakmai, etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére

 módszeres munkavégzésre

 differenciált bánásmódra

 segítségnyújtásra, rendezvények, programok szervezésében

 betartani a munkavédelmi és tűzrendészeti szabályokat

 szakemberekkel való együttműködésre

Szakképesítés sorszáma:01194003

Programkövetelmény érvényességének kezdete:2021.05.07

# /- #dajka #dajkatanfolyam #dajkaképzés #dajkatanfolyamról #dajkaoktatás #dajkavizsga

MODELLO Módszertani és Képzési Intézet

Dajka | Oktatás | Oktatás, m.n.s. |  Tanfolyam Szakképesítések | Szakmai képzések