Pedagógiai munkatárs (Gyógypedagógiai asszisztens) tanfolyam

A gyógypedagógiai asszisztens bölcsődében, integrált óvodában, iskolában, speciális 
óvodában, iskolában, speciális gyermekotthonban, speciális lakásotthonban és felnőtt 
fogyatékosok intézményeiben, felsőfokú végzettségű szakember, irányítása mellett végzi
 szakirányú munkáját.
Pedagógiai munkatárs (Gyógypedagógiai asszisztens) tanfolyammal kapcsolatos információk - felnottkepzes.hu

Pedagógiai munkatárs (Gyógypedagógiai asszisztens), Pedagógiai munkatárs (Gyógypedagógiai asszisztens) képzés, Pedagógiai munkatárs (Gyógypedagógiai asszisztens) tanfolyam, Felnőttképzés

 

 

Részt vesz a közvetlen gyógypedagógiai munkában az intézményen belüli és kívüli programok, szabadidős tevékenységek előkészítésében, szervezésében és lebonyolításában. Felügyeli, kíséri a gyermekeket/tanulókat, csoportokat.

A gyógypedagógus/pedagógus útmutatásai alapján ellátja a sajátos nevelési igény-specifikus, fogyatékosság-specifikus, gyógypedagógiai asszisztensi feladatokat. Közreműködik a sajátos nevelési igényű személyek körében végzett általános jellegű nevelési, oktatási, gondozási feladatokban, a tanórák előkészületeiben és lebonyolításában, a higiénés szokásrendszer kialakításában, valamint a közösen végezhető munkatevékenységekben. Segít az intézmény és a család kapcsolatának koordinálásában.

Betartja a titoktartási kötelezettséget. Munkáját a sajátos nevelési igényű, fogyatékos személyekkel, családtagjaikkal, és más szakemberekkel történő kölcsönös tisztelet, tolerancia és hatékony kommunikáció határozza meg.

A szakképesítéssel rendelkező képes:
– olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni
– köznyelvi és szakmai szöveget írni
– információk gyűjtésére
– empátiára, toleranciára
– adekvát kommunikációra
– konfliktusmegoldásra
– a szabadidős tevékenységek önálló szervezésére
– gondozási, önkiszolgálási feladatok irányítására
– munkatevékenységek szervezésére, megvalósítására
– hatékony munkára a gyógypedagógussal együttműködve
– nevelési módszerek megválasztására, alkalmazására
– foglalkozások eszközeinek előkészítésére
– differenciált bánásmódra
– a különleges bánásmódot igénylő gyermek felismerésére
– a gyógypedagógus/pedagógus által kijelölt feladatok végrehajtására
– ügyeleti feladatok ellátására
– munkatevékenységek szervezésére, megvalósítására

Szakképesítés sorszáma:01194001
Programkövetelmény érvényességének kezdete:2020.10.29

# /- #pedagógiaimunkatárs #gyógypedagógiaiasszisztens #gyógypedagógiaiasszisztenstanfolyam #gyógypedagógiaiasszisztensképzés #gyógypedagógiaiasszisztenstanfolyamról #gyógypedagógiaiasszisztensoktatás #gyógypedagógiaiasszisztensvizsga

MODELLO Módszertani és Képzési Intézet

Pedagógiai munkatárs (Gyógypedagógiai asszisztens) | Oktatás | Oktatás, m.n.s. | Tanfolyam Szakképesítések | Szakmai képzések