Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens) tanfolyam

A pedagógiai asszisztens óvodában, iskolában, gyermekotthonban, lakásotthonban és egyéb
 (gyermeknevelő, gondozó) intézményben foglalkoztatott szakember, aki felsőfokú végzettségű
 szakember, irányítása mellett végzi szakirányú munkáját.
Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens) tanfolyammal kapcsolatos információk - felnottkepzes.hu

Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens), Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens) képzés, Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens) tanfolyam, Felnőttképzés

A kompetenciahatárokat betartva közreműködik a gyermek/fiatal tevékenységeinek, tanítási óráinak előkészítésében és lebonyolításában. Részt vesz az intézményen belüli és intézményen kívüli programok, szabadidős feladatok előkészítésében és lebonyolításában. Felügyeli, kíséri a csoportot, gondozási feladatokat lát el, részt vesz a gondjaira bízott gyermek/fiatal higiénés szokásrendszerének kialakításában. Koordinálja a család és az intézmény kapcsolattartását. Munkája során differenciált bánásmódot alkalmaz. Különös figyelmet fordít a hátrányos szociokulturális környezetből érkező gyermekre, tanulóra és családjára, valamint figyel a különleges gondozáshoz való jog érvényesülésére. Munkáját a családokkal, más szakemberekkel és a gyermekkel/fiatallal történő kölcsönös tisztelet, tolerancia és hatékony kommunikáció határozza meg.

A szakképesítéssel rendelkező képes:
– nevelési/oktatási feladatokat értelmezni
– együttműködni más szakemberekkel
– szociális problémák felismerésére
– a különleges bánásmódot igénylő gyermek felismerésére
– differenciált bánásmód alkalmazására
– konfliktusok felismerésére és megoldásra
– adekvát kommunikációra
– tevékenységek, tanórák eszközeinek előkészítésére
– rendezvények, programok szabadidős tevékenységek szervezésére
– ügyeleti feladatok ellátására
– pontos, következetes munkára
– módszeres munkavégzésre
– a különböző helyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára
– általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni
– pedagógiai, pszichológiai, egészségtani ismereteit alkalmazni
– a szakmai, etikai szabályok betartására, szakmai értékek képviseletére
– olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni
– köznyelvi és szakmai  szöveget írni
– információk gyűjtésére
– önművelésre

Szakképesítés sorszáma:01194002
Programkövetelmény érvényességének kezdete:2020.10.29

# /- #pedagógiaimunkatárs #pedagógiaiasszisztens #pedagógiaiasszisztenstanfolyam #pedagógiaiasszisztensképzés #pedagógiaiasszisztenstanfolyamról #pedagógiaiasszisztensoktatás #pedagógiaiasszisztensvizsga